Privatlivspolitik

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger findes denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan Strøby Idrætscenter behandler dine data.

Strøby Idrætscenter efterlever reglerne Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger med tilhørende retsakter samt heraf afledt dansk lovgivning.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Strøby Idrætscenter sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Fie er kontaktperson og kan kontaktes på mail@stric.dk

HVILKE DATA INDSAMLES?

Strøby Idrætscenter anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, tilpasse hjemmesiden mv.

AUTOMATISK INDSAMLEDE DATA

Ved besøg på denne side indsamles oplysninger om f.eks.

– Dato og tidspunkt for besøg
– De sider, der besøges
– IP-adressen på den besøgende
– Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
– URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til denne løsning)

Strøby Idrætscenter anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

OPLYSNINGER DU SELV AFGIVER

Strøby Idrætscenter behandler også data, som du aktivt afgiver. Eksempler på data, som du selv aktivt afgiver, er:

– Navn, adresse, telefonnummer og e-mail (f.eks. via kontaktformular)
– Oplysninger du deler via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook
– Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger mv.

ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

FORMÅL MED INDSAMLING

De indsamlede data anvendes med det formål at informere og komme i kontakt med kunder.

OPBEVARING AF DATA

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Strøby Idrætscenter beholder som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Strøby Idrætscenter videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Strøby Idrætscenter kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse.

Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Strøby Idrætscenter anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på virksomhedens vegne. Strøby Idrætscenter benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse.

Strøby Idrætscenter anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav, lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

COOKIES

Strøby Idrætscenter anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

HVAD ER COOKIES OG HVORFOR ANVENDES DE?

En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende, når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis denne hjemmeside placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før siden placerer cookies på dit udstyr, bedes om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

SLET ELLER SLÅ COOKIES FRA I BROWSEREN

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet. Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

SIKKERHED

Strøby Idrætscenter beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på mail@stric.dk

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde kan vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES  BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.

DU HAR I VISSE TILFÆLDE RET TIL AT FÅ DINE DATA UDLEVERET

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for virksomheden, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

DU HAR RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Strøby Idrætscenter er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af dette websted eller ved anden interaktion med Strøby Idrætscenter, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

UNDERDATABEHANDLERE

Herunder kan du se en liste over de databehandlere, Strøby Idrætscenter har indgået aftaler med, såkaldte underdatabehandlere

Google Analytics
Google Search Console
Microsoft
Adobe